VCA Keuring

Voldoen aan de VCA-norm? Vraag een VCA keuring aan

Werknemers in de industrie, bouw of andere, soortgelijke bedrijven werken regelmatig in een omgeving die risicovol is. Slecht materieel of onzorgvuldig handelen kan leiden tot ongelukken.

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een middel om aan te tonen dat uw bedrijf voldoet aan de veiligheidseisen op de werkvloer. Steeds meer opdrachtgevers stellen als voorwaarde dat voldaan wordt aan de VCA-norm.

Weten of uw bedrijf voldoet aan de VCA-norm? Een VCA keuring door VDV Inspectie geeft u zekerheid. In het keuringsrapport dat u ontvangt na inspectie leest u of werkzaamheden deskundig en veilig worden uitgevoerd.

Bij een VCA keuring letten we onder andere op:

– brandgevaar, explosiegevaar en gevaarlijke stoffen
– fysische gevaren (geluid, trillingen, verlichting, klimaat, ergonomie, etc.)
– elektriciteithuishouding
– werken in besloten ruimten
– onderhoud materieel
– werkvergunningen
– hijs- en hefwerkzaamheden
– werken op hoogte
– persoonlijke beschermingsmiddelen

VDV Inspectie geeft u inzicht over veilig werken. De VCA keuring helpt u ongevallen op de werkvloer voorkomen.

Vraag vandaag nog een offerte aan of neem contact op voor meer informatie.

Bel: 038 – 3855569
E-mail: info@vdvinspectie.nl

Tevreden over onze dienstverlening? We helpen u ook graag bij: