BRL 100 kalibreren van meetapparatuur

Uw verplichting vanuit BRL 100

Als installateur in de koeltechniek en klimaatbeheersing dient u te voldoen aan de Europese F-Gassenverordening. Deze regelgeving is in de Nederlandse wetgeving gevormd tot de huidige BRL 100.

De BRL 100 verplicht een installateur te werken met specifieke instrumenten en apparaten voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Naast allerlei procedurele eisen aan de werkzaamheden stelt de BRL 100 ook nauwkeurigheidseisen aan de gebruikte instrumenten en stelt de BRL 100 eisen aan de controle op de goede werking van deze instrumenten en apparaten.

De controle dient nauwkeurig te worden geregistreerd

Alle meetinstrumenten onderhevig aan de BRL 100 horen eens in de twaalf (12) maanden te worden gecontroleerd om de goede werking ervan te garanderen.
De BRL100 stelt hierbij eisen aan deze controles op instrumentenniveau. Denk hierbij aan registratie van de controledatum, identificatie van de referentiemeter, gemeten waarden, geconstateerde afwijkingen, persoonsgegevens van de controleur etc. Het doel van deze controles is om de goede werking van elk individueel instrument te kunnen garanderen voor zover dit in alle redelijkheid van een goede installateur verwacht kan worden.

VDV Inspectie helpt u te voldoen aan het kalibreren van meetapparatuur (BRL 100)

VDV Inspectie helpt u om te voldoen aan de eisen die de BRL 100 stelt aan uw instrumenten en apparaten. We kunnen u adviseren welke instrumenten behoren te voldoen aan de gestelde nauwkeurigheidseisen. Hiermee voldoet u aan de nauwkeurigheidseisen maar ook, en dat is minstens zo belangrijk, aan alle eisen met betrekking tot een nauwkeurige registratie en controle hiervan.

Belangrijk om te vermelden is dat wij een referentiemeting uitvoeren op uw instrumenten. De referentiemeters die wij hanteren beschikken allemaal over een RVA certificaat die eens in de 12 maanden wordt hernieuwd. De RVA-certificaten van onze referenties voor de manometers en de vacuümmeters kunt u op elk moment bij ons opvragen.

Online eenvoudig toegang tot al uw registraties en certificaten

Als installateur blijft u verantwoordelijk voor de interne procedure dat u gebruik maakt van een referentiemeting door een derde om te voldoen aan de eisen van de BRL 100.

Nadat wij alle controle metingen hebben uitgevoerd zijn al uw instrumenten ingevoerd in het portal op onze website www.vdvinspectie.nl. Hier kunt u al uw certificaten en registraties inzien.

Neem voor meer informatie over het BRL 100 kalibreren van meetapparatuur gerust contact met ons op of bel 038 – 3855569.