Kalibreren van manometers, thermometers, vacuümmeters, weegschalen en lekdetectie

Alle meetinstrumenten zijn onderhevig aan de BRL 100 en horen daarom 1 keer per jaar te worden gecontroleerd om de goede werking ervan te garanderen.

Bij VDV Inspectie kunt u terecht voor het kalibreren van meetaparatuur zoals:

  • Manometers
  • Thermometers
  • Vacuümmeters
  • Weegschalen
  • Lekdetectie

Manometers

De manometer die u als installateur gebruikt hoort geschikt te zijn voor de F-gassen die u toepast. Zowel de hoge druk als de lage druk dient in overeenstemming te zijn met de soorten gas die u gebruikt. De nauwkeurigheid van de manometers moet minimaal 1 % van het schaalmaximum te zijn. De jaarlijkse controle van uw manometer kan dit aantonen.

De jaarlijkse controle dient op zowel de hoge als de lage druk te worden toegepast en geregistreerd. Hiervan dient een juiste registratie van worden bijgehouden.

Thermometers

Thermometers horen volgens de BRL100 geschikt te zijn voor de beoogde toepassing. Denk dan aan het type F-gas, het temperatuurbereik en de nauwkeurigheid. De in de BRL100 minimaal gestelde nauwkeurigheid is ± 1°C. De jaarlijkse controle kan dit aantonen.

Vacuümmeters

Vacuümmeters horen, volgens de BRL100, een absolute druk te kunnen aflezen of waarnemen kleiner dan 270 Pa. De nauwkeurigheid van de vacuümmeter is ± 10% van de waarde. Dit kan worden aangetoont door de jaarlijkse controle.

Weegschalen

Voor weegschalen geldt dat de nauwkeurigheid ten minste 0,1 kg voor cilinders met een inhoud van minder dan 30 kg hoort te zijn en ten minste 1 kg voor cilinders met een inhoud van 30 kg of meer.

Als VDV Inspectie uw weegschalen keurt, dan zal op het certificaat duidelijk gemaakt worden waarvoor de weegschaal geschikt is zodat dit voor zowel u, als voor uw auditor duidelijk is.

Lekdetectie

VDV Inspectie kan ook uw lekdetectie apparatuur controleren, welke jaarlijks moet worden uitgevoerd. Dit doen we met behulp van een monster met goedgekeurd testgas, conform de eisen genoemd in NEN-EN 14624:2012. Lekdetectie apparatuur dient over een minimale gevoeligheid van 5 ppm te beschikken.

Als er niets wordt gedetecteerd kan dit verschillende oorzaken hebben. Wanneer u de keuring door VDV Inspectie laat uitvoeren kunnen we direct eventuele reparaties uitvoeren, zodat het instrument wellicht niet hoeft te worden afgekeurd of vervangen.

Referentiemetingen

Belangrijk om te vermelden is dat wij een referentiemeting uitvoeren op uw instrumenten. De referentiemeters die wij hanteren beschikken allemaal over een RVA certificaat die eens in de 12 maanden wordt hernieuwd. De RVA-certificaten van onze referenties voor de manometers en de vacuümmeters kunt u op elk moment bij ons opvragen. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor de interne procedure dat u gebruik maakt van een referentiemeting door een derde om te voldoen aan de eisen van de BRL 100.

Online eenvoudig toegang tot al uw registraties en certificaten

Als installateur blijft u verantwoordelijk voor de interne procedure dat u gebruik maakt van een referentiemeting door een derde om te voldoen aan de eisen van de BRL 100.

Nadat wij alle controle metingen hebben uitgevoerd zijn al uw instrumenten ingevoerd in het portal op onze website www.vdvinspectie.nl. Hier kunt u al uw certificaten en registraties inzien.

Neem voor meer informatie over het BRL 100 kalibreren van meetapparatuur gerust contact met ons op of bel 038 – 3855569.