Kalibreren druk/manometers

Analoge manometers of digitale manometers dienen zuiver afleesbaar te zijn en het vertrouwen te geven dat de juiste druk wordt weergegeven.

Onder de juiste omgevingstemperatuur en relatieve vochtigheid wordt het kalibreren uitgevoerd naar gelang de werkinstructie, en bijbehorende fabrieksspecificaties tot een maximum van 700 bar.

Al onze meetmiddelen zijn RVA ISO/IEC 17025:2017 gekalibreerd.

Alle keuringen/kalibraties die we uitvoeren worden meteen in onze portal geplaatst.
Zo hebt u uw certificaten en historie direct inzichtelijk.